مدیرپایانه مرزی لطف‌آباد خراسان رضوی گفت: تردد ناوگان حمل و نقل باری تجاری از این پایانه مرزی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است.

محسن رکنی اظهار کرد: تردد ناوگان حمل و نقل باری تجاری از این پایانه مرزی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرپایانه مرزی لطف‌آباد خراسان رضوی افزود: بیش از ۶۴ هزار و ۲۶۳ دستگاه ناوگان، اعم از پر و خالی، حامل ۹۴۳ هزار و ۲۴۸ تن کالا ‌از طریق پایانه مرزی لطف‌آباد خراسان رضوی تردد داشته‌اند.

وی ادامه داد: از بین آمار تردد، تعداد ۳۵ هزار و ۶۸۲ دستگاه حامل ۷۰۹ هزار و ۸۶۵ تن کالا از کشور خارج شده که ۱۱ هزار ۹۷۵ دستگاه، حامل ۲۶۱ هزار و ۶۴۵ تن کالا در بخش صادرات و ۲۳ هزار و ۴۲۸ دستگاه کامیون، حامل ۴۴۸ هزار و ۲۲۰ تن کالا در حوزه ترانزیت خروجی بوده است.

رکنی گفت: موقعیت استراتژیک پایانه مرزی لطف‌آباد به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی ایران به کشورهای آسیای مرکزی و روسیه دارای اهمیت فراوان است.

مدیر پایانه مرزی لطف آباد درگز اظهار داشت : در این بازه زمانی عمده کالاهای صادراتی شامل سنگ‌های ساختمانی، پلی‌اتیلن و میوه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است، با این حال ترانزیت خروجی از این پایانه مرزی با رشد ۱۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است که میانگین آن ۳۳ درصد شده است.

بالا