گزارش تجاری کشور ترکمنستان

  • گزارش سه ماهه اول 2019
  • مهم ترین کشورهای واردکننده از ترکمنستان
  • مهم ترین کشورهای صادرکننده به ترکمنستان
  • مهم ترین کالاهای صادراتی ترکمنستان به کشورها
  • مهم ترین کالاهای وارداتی ترکمنستان از کشورها

       پیوست: لینک دانلود فایل

بالا