آغاز برداشت برنج در شرق ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان ،برداشت برنج در استان لباپ آغاز شده است. امسال 10 هزار هکتار برای محصولات کشاورزی اختصاص یافته است که از این مقدار، تولید بیش از 47000 تن برنج پیش بینی می گردد.

برنج "نوکوس 2" که بهره وری بالا و طعم عالی آن شناخته شده است در شرایط خاک و آب و هوای محلی به خوبی به عمل می آید. اقدامات هماهنگ برای برداشت برنج انجام شده است تا این امر به شیوه ای بهینه و با کیفیت صورت پذیرد.

بزرگترین مزارع برنج در شهرستان های چارجو، خلچ و کرکی این استان واقع شده است. از تجهیزات تخصصی در جمع آوری برنج استفاده می شود.

با توجه به شرایط خاک و آب و هوای ترکمنستان ، برنج مایل به رطوبت در دو استان لباپ و داش آغوز به عمل می آید. کاشت در اواخر ماه آوریل در شمال کشور و در ماه ژوئن در جنوب شرقی آغاز می شود. برداشت تا اواسط نوامبر به پایان می رسد.

بالا