عضویت

مدارک لازم جهت عضویت حقوقی:

 1. نامه تقاضای عضویت (حاوی معرفی شرکت و شرح زمینه فعالیت و...)
 2. تکمیل فرم عضویت حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایرا ن و ترکمنستان
 3. تصویر کارت بازرگانی حقوقی یا کارت عضویت حقوقی اتاق ایران ( دارای اعتبار)
 4. تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل
 5. تصویر آگهی ثبت شرکت
 6. تصویر آخرین تغییرات ثبتی
 7. تصویر عکس 3*4
 8. تصویر فیش واریزی

مدارک لازم جهت عضویت حقیقی:

 1. نامه تقاضای عضویت (حاوی شرح زمینه و سابقه فعالیت و ...)
 2. تکمیل فرم عضویت حقیقی اتاق مشترک بازرگانی ایران وترکمنستان
 3. تصویر کارت بازرگانی حقیقی یا عضویت حقیقی اتاق ایران( دارای اعتبار)
 4. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 5. تصویر عکس 3*4
 6. تصویر فیش واریزی

هزینه عضویت:

15،000،000 ریال بابت حق ورودی

20،000،000 ریال بابت حق عضویت سالیانه

 در مجموع 35،000،000 ریال برای سال اول

شماره حساب  8622260255

شماره شبا 740120020000008622260255  IR

شماره کارت 6104337481994463

بانک ملت شعبه وزارت نفت تهران به نام اتاق مشترک بازرگانی ایران- ترکمنستان

 ارسال مدارک در قالب یک فایل زیپ به ایمیل یا شماره واتس آپ یا تلگرام:

1- شماره واتس آپ یا تلگرام 09209502798

2- ایمیل info@irtkcc.com

  دانلود فرم های عضویت

فرم عضویت حقوقی

فرم عضویت حقیقی

بالا