سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران با معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد.

«عبدالمجید کامجو»، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر ماری با «بردی نیاز میاتی‌اف» معاون وزیر امور خارجه ترکنستان دیدار و حکم انتصاب خود را به وی تحویل داد.

میاتی‌اف به سرکنسول جدید جمهوری اسلامی آغاز فعالیتش را در این سمت تبریک گفت و برای وی در انجام وظایف کنسولی در این کشور آرزوی موفقیت کرد.

در جریان این دیدار بر سطح بالای همکاری ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران تاکید و در خصوص مولفه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی و بشردوستانه روابط دوجانبه تبادل نظر شد.

دو طرف همچنین بر اثربخشی تعامل بین استان‌های ماری ترکمنستان و خراسان رضوی جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و ارائه خدمات کنسولی اشاره کردند.

در این دیدار علاوه بر این در خصوص لزوم گسترش بیشتر همکاری‌‌های دوجانبه در زمینه‌های حمل و نقل، تجارت و انرژی و همچنین برقراری تماس‌های منظم در سطح روسای ادارات استان‌های مرزی دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بالا