آغاز کاشت برنج در شهر داش اغوز ترکمنستان

کشاورزان شهر داش اغوز کاشت برنج را آغاز کرده اند. امسال این محصول در زمینی به مساحت 8100 هکتار کاشته می شود که از این طریق قرار است 35000 تن برنج تولید شود. همچنین از تعداد زيادي تجهيزات تخصصي كشاورزي مدرن در این زمینه استفاده خواهد گردید.

تقریباً تمام مزارع برنج در ترکمن باشی واقع شده است، که کلیه شرایط لازم برای تولید و برداشت زیاد برنج و امکانات مدرن برای پرورش برنج را دارا می باشد که تولید با کیفیت بالا را به مصرف کنندگان ارائه می دهد و همچنین کاشت بذر را برای مزارع تخصصی فراهم می کند.

زیرساخت های توسعه یافته به دلیل سرمایه گذاری های دولتی در شهر داش اغوز ایجاد شده است. این منطقه دارای ناوگان بزرگی از تجهیزات تخصصی مدرن، امکانات لازم برای ذخیره سازی و تولید است.

در سال های اخیر نمایندگان جامعه تجاری کشور، این شاخه از تولید محصولات کشاورزی را توسعه دادند. به عنوان مثال، تسهیلات خصوصی برای پرورش گندم و برنج با ظرفیت تولید 250 تن در سال در نظر گرفته شده است.

بالا