♦سلسله مقالات اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

   ◊شماره 4

 آنچه خرده فروشان مواد غذایی باید در طول بحران انجام دهند

  • از کارمندان و مشتریان خود محافظت کنید

برای کارکنان ستادی چالش های مطرح شده توسط این بحران با توجه به راه حل های گسترده فن آوری، دشوار اما قابل کنترل است، مانند کار از راه دور، تعیین برنامه های احتمالی و حفظ روحیه.

 قهرمانان واقعی در این زمینه صندوقدار ، انباردار ، رانندگان و کارمندان شرکت هستند. فروشندگان مواد غذایی باید با استفاده از تکنولوژی هرچه بیشتر، بهداشت را افزایش داده و تماس انسان را تا حد ممکن محدود کنند.

بدین منظور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

انبار گردانی بعد یا قبل از ساعت کاری فروشگاه، قرار دادن چادر پلاستیکی اطراف صندوق، تهیه مواد بهداشتی مورد نیاز برای کارکنان و مشتریان، ایجاد محیط جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، در نظر گرفتن مرخصی برای کارکنان بیمار، انجام تست های رایگان، اختصاص زمان هایی مشخص در روز برای خدمت رسانی به افراد آسیب پذیر

  • تداوم کسب و کار ایمن

فروشندگان مواد غذایی باید چراغ را روشن نگه دارند. فروشگاه ها و مراکز توزیع باید باز بمانند، کارمندان به کار خود ادامه دهند و میتوان برای برخی خدمات از سیستم تحویل درب منزل استفاده کرد.

  • یک چشم انداز جز به جز از واقعیت ممکن بدست آورید

در ابتدا برخی از فروشندگان با افزایش تقاضای داروهای بدون نسخه (داروهای سرماخوردگی) و مواد غذایی مواجه بودند که بیشتر شامل میوه ها میشد. اما بعد از مدتی تقاضا به سمت استفاده از میان وعده ها و نوشیدنی ها رفت.

خرده فروشان مواد غذایی مانند ستون فقرات زنجیره تامین مواد غذایی هستند. باید به خاطر داشته باشید عملکرد شما توسط ضعیف ترین پیوند در زنجیره تامین تعیین می شود. برای حفظ زنجیره برخی خرده فروشان مدت زمان پرداخت خود به عرضا کنندگان را کاهش دادند.

  • همزمان تقاضا و عرضه را مدیریت کنید

ارائه اعتبار برای تأمین کننده ، یافتن منابع جایگزین تأمین کننده ، جابجایی در شیفت های اضافی و محافظت از دوباره پر کردن فروشگاه ، انبارها ، رانندگان کامیون و تحویل به آخرین مقصد. صرفاً برای تأمین انعطاف در ظرفیت پرداخت دستمزد اضافی کافی نیست. البته این اقدامات برای اطمینان از اینکه خرده فروشان می توانند تقاضای هدف را تحقق بخشند مهم هستند. اما مدیریت تقاضای مصرف کننده به همان اندازه مهم می باشد.

در این اوضاع ، اقدامات مثبت  )دولتها و هم مدیر عاملان به مصرف کنندگان توصیه می کنند که از خرید اجتناب کنند(  و هم رفتار ناهنجار )فروشندگان آنلاین قیمت های گزافی را برای ضدعفونی کننده دست و دماسنج ها در نظر گرفته اند( مشاهده شده است. پیشنهاد می شود نگاهی به برنامه بازاریابی و تبلیغاتی خود بیندازید و اقداماتی همچون کاهش شدت عرضه و تقاضا را در موارد انتخابی انجام دهید تا موارد ناهماهنگ را نه تنها امروز بلکه به عنوان یک روال منظم و متداول در زنجیره تأمین هموار کنید .

  • برای اطمینان از فعال بودن فن آوری و اثبات آینده، مدل کسب و کار خود را تغییر دهید

این بحران بسیاری از روندهای اجتماعی را که از قبل در جریان بود تسریع کرد مانند کار از راه دور، خرید آنلاین، خرده فروشی با استفاده از تکنولوژی و یکپارچگی زنجیره تأمین. حتی وقتی خرده فروشان مواد غذایی با چالش های کوتاه مدت امروز روبرو هستند ، باید زمان لازم را برای تجدید نظر در مدل های کسب و کار خود داشته باشند تا کارآمد تر شوند و بنابراین، کمتر مورد لطمه قرار می گیرند.

  • جسورانه اکوسیستم خود را تغییر دهید ، از جمله از طریق رشد و توسعه

تجربه به ما می آموزد که بحران ها به طور معمول راه های جدیدی را برای رشد و توسعه ایجاد می کنند . در حال حاضر چه فعالیت هایی می توانید برای خدمت به مشتریان ، کارمندان و ذینفعان خود برای بهتر شدن دراز مدت انجام دهید؟ کدام راه های رشد را می توان دنبال کرد؟

آیا در نتیجه بحران، مکانی برای گسترش تاثیر و یافتن و انتخاب مدلهای جدید وجود دارد؟ آیا مواردی در طول زنجیره ارزش و اکوسیستم وجود دارد ، مانند ادغام عمودی ، خدمات یا پرداخت ها که جذاب تر شده اند؟ چه شرکت هایی، مانند شرکت های فناوری و استعدادهای فنی ، اکنون می توان دنبال کرد که قبلاً دشوارتر بود؟ هر کشور پاسخ منحصر بفردی دارد ، دسته بندی و موقعیت یابی مشتری شما با در نظر گرفتن فرصت برای تنظیم مجدد اقدام استراتژیک هیئت مدیره بسیار مهم است ، به خصوص برای شرکت هایی که پول نقد دارند و از نظر رشد ضعیف هستند.

بالا