آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (به طور فوق­ العاده)

 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می­آید پیرو آگهی شماره 27479 روزنامه اطلاعات مورخ 1398/10/28، در مجمع عمومی عادی سالیانه (به طور فوق ­العاده) این اتاق  که در روز شنبه مورخ 1398/11/26 رأس ساعت 15 با دستور جلسه ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک 175 برگزار می گردد حضور به ­هم رسانید.

قابل ذکر است متقاضیان واجد شرایط نامزدی هیات مدیره لازم است حداکثر تا تاریخ 1398/11/12 درخواست خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک به شماره واتس آپ/تلگرام 09209502798 یا شماره فکس 05137664810 ارسال نمایند.

دستور جلسه:

  1. ارائه گزارش هیات مدیره
  2. ارائه گزارش بازرس اتاق و تصویب صورت های مالی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  3. تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه اعضا
  4. انتخابات هیات مدیره
  5. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
  6.  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

 

     دانلود :  اطلاعیه نحوه حضور اعضا در مجامع عمومی اتاق مشترک

بالا