آگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی سالیانه (به طور فوق­ العاده)

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می ­آید پیرو آگهی شماره 27505 روزنامه اطلاعات مورخ 1398/12/01، در مجمع  عمومی عادی سالیانه (به طور فوق­ العاده)، این اتاق که در روز چهارشنبه مورخ 1398/12/21 رأس ساعت 11:00 با دستور جلسه ذیل در سالن طبقه ششم ساختمان اصلی اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، جنب خیابان موسوی، پلاک 175 برگزار  می ­گردد، حضور به هم رسانید.

اعضای محترمی که درخواست نامزدی هیئت مدیره این اتاق مشترک را دارند لطفا حداکثر تا 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست خود را به صورت کتبی به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند.

دستور جلسه:

  1. ارائه گزارش هیات مدیره
  2. ارائه گزارش بازرس اتاق و تصویب صورت های مالی
  3. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  4. تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه اعضا
  5. انتخابات هیات مدیره
  6. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
  7. سایر مواردی که در صلاحدید مجمع باشد.

دانلود: اطلاعیه نحوه حضور اعضا در مجامع عمومی اتاق مشترک

بالا