آگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی سالیانه به طور فوق­ العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می ­آید پیرو آگهی روزنامه اطلاعات مورخ 1400/07/20

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دعوت به عمل می­آید در نوبت دوم مجمع  عمومی عادی سالیانه به طور فوق­العاده ، این اتاق که در روز چهارشنبه مورخ 12/08/1400 رأس ساعت 10صبح با دستور جلسه ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، جنب خیابان موسوی، پلاک 175 برگزار  می­گردد، حضور به هم رسانید.

اعضای محترمی که درخواست نامزدی هیات مدیره این اتاق مشترک را دارند لطفا حداقل 10 روز قبل از برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده درخواست خود را به صورت کتبی به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند.

دستور جلسه:

  1. استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1398
  2. استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1399
  3. استماع و بررسی و تصویب گزارش مالی و بازرسی در سال  1398
  1. استماع و بررسی و تصویب گزارش مالی و  بازرسی در سال 1399
  2. تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء
  3. بررسی و تصویب بودجه سالانه
  4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  5. انتخاب اعضای هیات مدیره
  6. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
  7. بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده است.

هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان

بالا