آگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی سالیانه به طور فوق­ العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می ­آید پیرو آگهی روزنامه اطلاعات مورخ 1400/06/29

دعوت به عمل می­آید در مجمع  عمومی عادی سالیانه به طور فوق­ العاده، این اتاق که در روز یک شنبه مورخ 1400/07/18 رأس ساعت 9 صبح با دستور جلسه ذیل در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، جنب خیابان موسوی، پلاک 175 به صورت آنلاین برگزار  می­گردد. به پیوست لینک شرکت در مجمع آنلاین و نحوه شرکت در انتخابات به پیوست این خبر تقدیم حضور میگردد.

اعضای محترمی که درخواست نامزدی هیات مدیره این اتاق مشترک را دارند لطفا حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده درخواست خود را به صورت کتبی به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند.

دستور جلسه:

  1. استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1398
  2. استماع، بررسی و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1399
  3. استماع و بررسی و تصویب گزارش مالی و بازرسی در سال  1398
  4. استماع و بررسی و تصویب گزارش مالی و  بازرسی در سال 1399
  5. تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء
  6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  7. انتخاب اعضای هیات مدیره
  8. بررسی و تصویب بودجه سالانه
  9. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
  10. بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده است.

لینک مجمع آنلاین: https://web.anymeet.ir/LoginToMeeting?meet=irtkcc

دانلود اطلاعیه نحوه حضور: https://uupload.ir/view/اطلاعیه_نحوه_حضور2_ek1u.docx/

بالا