ابراز علاقه کانادا برای فعالیت در بخش انرژی ترکمنستان

خبرگزاری ترند آذربایجان با استناد به بیانیه منتشره توسط وزارت امور خارجه کانادا، اعلام کرد که کانادا با توجه به ظرفیت های گازی موجود در دریای خزر، به همکاری با ترکمنستان در این مورد، ابراز علاقه کرده است. در ادامه این خبر آمده است که براساس یادداشت تفاهم امضا شده میان ترکمنستان و آذربایجان برای اجرای طرح های مشترک عملیات اکتشاف و بهره برداری از "میدان دوستی" کانادا نیز برای فعالیت در این میدان ابراز علاقه کرده است.
شایان ذکر است، Temo Design ngineering Ltd کانادا در میادین گازی واقع در مناطق شرقی ترکمنستان مشغول فعالیت بوده و سال هاست که با ترکمنستان همکاری می نماید.

بالا