اجرای اظهار الکترونیکی کالاها در گمرکات ترکمنستان

 

به گزارش وب سایت رسمی گمرک ترکمنستان ، سرویس گمرکی این کشور از اول ژانویه اجرای کامل اظهار الکترونیکی کالاها را در سیستم اطلاعات یکپارچه گمرکی آسیکودا در کلیه دفاتر گمرکی خود آغاز کرده است.

در چارچوب توافق نامه امضا شده در خصوص همکاری فنی در مورد اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه گمرکی آسیکودا بین سرویس گمرک ترکمنستان و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) ، اظهار الکترونیکی کالاها در کلیه مراجع گمرکی اجرا می گردد.

در همین راستا سمیناری برای بازرسان گمرک با حضور نمایندگان UNCTAD در گمرک عشق آباد برگزار گردید. این سمینار با هدف آموزش روند کار با اظهارنامه های گمرکی در سیستم آسیکودا و با در نظر گرفتن رویه جدید تشکیل پرونده ، ثبت و صدور اظهارنامه گمرکی انجام شده است.

بالا