اجرای طرح فیبر نوری مشترک در بستر دریای خزر

 

 

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، تفاهم نامه فیبر نوری مشترک بین جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در بستر خزر در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی" ترکمن تل ۲۰۱۹" در عشق آباد بین "حسن زینال اف" سفیر جمهوری آذربایجان در ترکمنستان و "حاجی مراد خداقلی اف" رئیس موسسه "ترکمن آرا قاتناشیک " وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان امضا شد. براساس این تفاهم نامه مجری این طرح شرکت "آذر تلکام " جمهوری آذربایجان و "ترکمن تلکام " ترکمنستان بوده که با اجرای آن جاده ابریشمی دیجیتال میان اروپا و آسیا ایجاد خواهد شد.

این جاده دیجیتالی پس از دریافت باراینترنتی از اروپا آن را از طریق جمهوری آذربایجان به ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان انتقال خواهد داد. این طرح در بستر دریای خزر در دو مسیر جمهوری آذربایجان – قزاقستان و جمهوری آذربایجان – ترکمنستان اجرا می‌شود که توافقنامه مربوط به مسیر جمهوری آذربایجان– قزاقستان به طول ۳۸۰ تا ۴۰۰ کیلومتر پیش از این بین دو کشور جمهوری آذربایجان و قزاقستان امضا شده است.

بالا