اجرا پروژه های ساختمانی به ارزش 35 میلیارد دلار در ترکمنستان

 

به گزارش "بیزینس"، در حال حاضر بیش از دو هزار پروژه صنعتی و اجتماعی با ارزش کل قرارداد حدود 35 میلیارد دلار در ترکمنستان در دست ساخت است.

رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمداف آخرین جلسه مشترک کابینه وزیران و شورای امنیت کشور در سال جاری را برگزار کرد. فرماندار عشق آباد و استانداران نیز در این جلسه حضور داشتند.

در این جلسه ، رئیس دولت مختصراً شاخص های اقتصادی سال 2019 از جمله شاخص های مربوط به حوزه ساخت و ساز را بیان کرد. رئیس جمهور ترکمنستان گفت که ساخت تاسیسات مختلف به ارزش حدود 35 میلیارد دلار در حال حاضر در ترکمنستان در دست اجرا است و افزود: "تاکنون 66 پروژه بزرگ با هزینه کل بیش از 5 میلیارد دلار قبلا به بهره برداری رسیده است."

در این جلسه ، رئیس جمهور ترکمنستان فرمان تغییر آخر هفته را از تاریخ 29 دسامبر به تاریخ 31 دسامبر امضا کرد و همچنین "ترکمنستان - سرزمین بی طرفی" را به عنوان شعار سال 2020 تصویب و اعلام کرد.

بالا