احتمال پیوستن ترکمنستان به برخی کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار

 «رشید مردوف» وزیر امور خارجه ترکمنستان با  «نالدی پاندور» وزیر همکاری و روابط بین الملل آفریقای جنوبی تلفنی گفت‌وگو کرد.

طرفین در این گفت‌وگو با اشاره به ماهیت دوستانه روابط دو کشور، بر لزوم توسعه بیشتر همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک، تجاری - اقتصادی، فرهنگی و انسانی تأکید کردند.

وزرای خارجه هر دو کشور، توجه ویژه‌ای به گسترش بیشتر روابط دیپلماتیک داشتند.

در این راستا توافق شد که در آینده نزدیک رایزنی‌های سیاسی را با مشارکت معاونان وزیر امور خارجه سازماندهی و همچنین روابط در سطح سفرا و نمایندگان دائمی دو کشور در سازمان ملل را تقویت کنند.

در پایان گفت‌وگوی تلفنی، وزرا موافقت کردند که دیدارهای متقابل انجام دهند و ضمن اینکه اسناد همکاری را سازماندهی و تهیه کنند.

شایان ذکر است که مردوف هم چنین از طریق کنفرانس ویدئویی با «گای رایدر» مدیر کل سازمان جهانی کار نیز گفت‌وگو کرد.

طرفین در مورد تأثیر همه گیری در روندهای اقتصادی - اجتماعی جهانی و امکانات توسعه همکاری در قالب‌های منطقه‌ای و بین المللی گفت‌وگو کردند.

در این زمینه اقدامات ترکمنستان در سطح ملی از جمله برنامه اقدامات اقتصادی و اقتصاد عملیاتی در این کشور برای مقابله با بیماری همه گیر ویروس کرونا بیان شد.

همچنین موضوع ورود ترکمنستان به تعدادی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار نیز مورد توجه قرار گرفت.

بالا