ترکمنستان در حال اجرای پروژه ساخت بزرگراه «عشق‌آباد-ترکمن‌آباد» به طول 600 کیلومتر است که این مسیر به یکی از بخش‌های جاده بزرگ ابریشم تبدیل خواهد شد.

ترکمنستان با توسعه زیربنایی کریدورهای حمل و نقلی به دنبال ادغام اقتصاد خود در اقتصاد جهانی و افزایش میزان تعاملات دوجانبه با کشورهای مختلف دنیا است.

در این راستا یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها احداث بزرگراه سریع‌السیر «عشق‌آباد-ترکمن‌آباد» به طول 600 کیلومتر دانسته می‌شود که مناطق شرقی این کشور را به مرکز آن متصل و دسترسی مستقیم جریان‌های باری به بندر بین‌المللی «ترکمن‌باشی» را فراهم خواهد کرد. این اقدام همچنین به ترکمنستان اجازه می‌دهد تا به قطب ترانزیتی جذاب برای کشورهای آسیای مرکزی و اروپا تبدیل شود.

به گفته «رجب ایبردی‌اف» رئیس بخش «ماری» ساخت مرحله سوم این بزرگراه، در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر و 1500 دستگاه تجهیزات ساختمانی مشغول اجرای این پروژه هستند. در طول این مسیر ده‌ها پل بزرگ و کوچک و همچنین معابر زیرزمینی، پایانه‌ها و مراکز ارائه خدمات فنی وسایل حمل و نقل احداث خواهد شد از جمله در کیلومتر 322 بخش «ماری-ترکمن‌آباد»

پلی به طول 241 متر و در کیلومتر 442 پل دیگری روی رودخانه «قراقوم» به طول 291 متر و عرض 38 متر در حال ساخت قرار دارد که جزو طولانی‌ترین پل‌های ترکمنستان خواهند بود.

ساخت بزرگراه «عشق‌آباد-ترکمن‌آباد» گام مهمی در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی ترکمنستان و تقویت روابط اقتصادی این کشور با کشورهای جهان دانسته می‌شود.

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

بالا