ادامه ساخت واحدهای پالایشگاهی در ترکمنستان توسط شرکت اروپایی WTL

شرکت اروپایی (WTL) در حال ساخت مجموعه کک تاخیری و دی آسفالتین قیر در بزرگترین پالایشگاه ترکمنستان -مجموعه پالایشگاه نفتی ترکمن باشی- است. هزینه کل این مجموعه 120 میلیون یورو خواهد بود.

این پروژه امکان تولید سالانه 900 هزار تن محصولات را در واحد کک تاخیری(DCU) و سالانه 500 هزار تن دی آسفالتین را در واحد دی آسفالتین قیر(SDA) خواهد داشت. اجرای این پروژه در اواخر 2019 آغاز شده و قرار است تا سال 2022 تکمیل شود.
مضاف بر این، شرکت WTLبرنده مناقصه ای به منظور ساخت کامل تاسیسات جدیدی برای تقطیر اتمسفری نفت خام در پالایشگاه Seydi ترکمنستان است.

واحد کک تاخیری به منظور فرآوری قیر، سوخت نفتی و آسفالت به منظور تهیه حجم مضاعف گاز، بنزین، گازوئیل سبک و سنگین و کک نفتی طراحی شده است. استخراج هیدروکربن های پارافین-نفتین، نفت دی آسفالتین نیز از جمله موارد استفاده واحد دی آسفالتین قیر است.

بالا