رئیس سازمان شیلات گفت: بر اساس تصمیم ششمین اجلاس کمیسیون حفاظت و بهره برداری از منابع دریای خزر، صید ماهیان خاویاری دریای خزر همچنان ممنوع ماند.

 بر اساس تصمیم ششمین اجلاس کمیسیون حفاظت و بهره برداری از منابع دریای خزر، صید ماهیان خاویاری دریای خزر همچنان ممنوع ماند.

رئیس سازمان شیلات گفت: ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به عنوان اعضای کمیسیون با این ممنوع شدن موافقت کردند.

حسین حسینی رئیس سازمان شیلات افزود: سال ۲۰۱۰ ممنوع شدن صید تجاری ماهیان خاویاری به علت برداشت و صید بی رویه در دستور کار قرار گرفت. امسال نیز تمدید یک ساله ممنوعیت صید ماهی خاویاری اعلام شد.

بالا