ارائه گزارش عملکرد اتاق مشترک در جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد

 

در سیزدهمین جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد که صبح روز چهارشنبه برگزار 22 آبان برگزار گردید  گزارش عملکرد اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان که در دستور کار این جلسه بود توسط جناب آقای مجید محمدنژاد ریاست اتاق مشترک ارائه گردید.

بالا