ارزیابی میزان تحقق بودجه ترکمنستان در سال 2020 میلادی

در نشست آخر کابینه ترکمنستان مجموعه فعالیت های حوزه اقتصادی این کشور در سال 2020 مورد بررسی قرار گرفت. آقای سرداروف وزیر اقتصاد و دارایی ترکمنستان اظهار داشت، بخش درآمد های بودجه کشور در سال 2020 به میزان 101 درصد تحقق یافته است. به عبارت دیگر دولت یک درصد اضافه درآمد داشته است. در بخش هزینه های بودجه، نامبرده اظهار داشت، بخش هزینه ها به میزان 99.9 درصد اجرایی شده است. وی همچنین گفت، در سال گذشته (میلادی)، 85 مورد از املاک دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است. همچنین ایشان اظهار داشت، در سال گذشته 22.4 درصد از تولید ناخالصی داخلی صرف توسعه اقتصاد ملی شده است و 55.7 درصد از برنامه های سرمایه گذاری اجرا شده است که 44.3 درصد آن مربوط به ساخت ساختمان های مسکونی و فرهنگی است.

شایان ذکر است، میزان بودجه کشور در سال 2020 به میزان 84.391 میلیارد منات تعیین شده بود. به گفته های وزیر اقتصاد، اگرچه درآمد های دولت در سال گذشته بیش از انتظار تحقق یافته، اما توجه به کاهش ارزش پول ملی به میزان 30 درصد در سال گذشته و در نتیجه افزایش تورم حاصله، بنا به گفته وزیر مذکور میزان سرمایه گذاری های دولت صرفا در حدود 56 درصد تحقق یافته و در 44 درصد از برنامه ها عقب می باشد.

بر اساس آمار برخی موسسات بین المللی، میزان رشد اقتصادی این کشور در سال 2020 در حدود 2.2 درصد بوده است، این میزان بیش از سه درصد کمتر از پیش بینی ها می باشد. البته با توجه به اینکه بسیاری از کشور ها در سال گذشته میلادی رشد منفی داشته اند، رشد اقتصادی بیش از سه درصد برای این کشور، یک موفقیت قابل توجه محسوب می شود. پیش بینی شده است که میزان رشد این کشور در سال میلادی 2021، به 8.8 کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است، میزان نرخ تورم برای کالاهای عمومی خصوصا مواد غذایی بیش از نرخ اعلام شده، می باشد.

بالا