ارسال کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان به «آستاراخان»

«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به نشانه دوستی و حسن همجواری دستور داد محصولات ترکمنی را به منطقه آستاراخان در فدراسیون روسیه ارسال ‌کنند.

این محموله شامل داروها و لوازم پزشکی و همچنین مواد غذایی، محصولات نساجی و سایر کالاها می‌شود.

رئیس دولت با امضای این سند، خاطر نشان کرد «عشق آباد» و «مسکو» با پیوندهای دیرینه بر اساس اصول حسن نیت و حمایت متقابل با یکدیگر متحد هستند.

وی افزود: توسعه ارتباطات مستقیم با مناطق روسیه یکی از زمینه‌های اصلی گفت‌وگوی بین ایالتی است که در دوره مدرن محتوای جدیدی به خود گرفته است.

بردی محمداف تاکید کرد منطقه آستاراخان روسیه همسایه نزدیک ترکمنستان در دریای خزر است که با آن همکاری‌های مختلفی برقرار کرده است.

بالا