اشتراک تجربه سازمان جهانی راه ها (IRU) در زمینه حمل و نقل جاده ای با ترکمنستان

وزارت امور خارجه ترکمنستان روز جمعه با کارشناسان سازمان جهانی راه ها (IRU) نشست ویدئویی برگزار کرد.

در این جلسه، کارشناسان IRU، تجربه های پیشرفته کشورها در رفع مشکلات در زمینه عملیات حمل و نقل و اسناد حقوقی بین المللی را بیان کردند.

این کارشناسان همچنین سامانه پیش اعلامیه حمل و نقل بین المللی TIR-EPD، نرم افزاری مبتنی بر وب را ارائه دادند که امکان ارسال پیش نویس های الکترونیکی را به مقامات گمرکی در کشورهای مختلف دارد.

ایشان همچنین درباره معرفی مقدماتی اسناد الکترونیکی در مورد ثبت نام خودروها و محموله های ورودی و ترانزیت به ترکمنستان بحث و گفتگو کردند.

در این نشست، روسا و نمایندگان شماری از وزارتخانه ها و ادارات ترکمنستان اعم از خدمات گمرکی دولتی، مجلس، بانک مرکزی، حمل و نقل موتوری ترکمنستان، راه آهن ترکمنستان، آژانس دریایی ترکمن و نمایندگان انجمن بین المللی اتومبیل رانی ترکمن شرکت کردند.

بالا