اصلاحیه قانون تقویت كنترل مرز ورودی ترکمنستان

 

ماده 221 در مورد تقویت اقدامات کنترل در پاسگاه های مرزی، در قانون ترکمنستان "در مورد مرزهای دولتی" آمده است.

مطابق قسمت اول این ماده، در صورت بروز هرگونه شرایطی كه می تواند خسارت گسترده ای به سلامت عمومی وارد كند، به منظور فراهم آوردن انواع خاص و پیشرفته كنترل، امکانات ضدعفونی وسایل نقلیه، برای ضد عفونی کردن خودروها و حمل و نقل ریلی، در ورودی ها ساخته می شوند، و مراحل ضدعفونی کردن را انجام می دهند.

فعالیت های مقرر در این قانون، توسط وزارتخانه ها و ادارات مربوطه به کابینه وزیران ترکمنستان انجام می شود.

روش اجرای اقدامات لازم توسط هیئت وزیران ترکمنستان تصویب شده است.

این قانون از روز انتشار رسمی آن، که تاریخ 21 آوریل بوده است ، لازم الاجرا می باشد.

بالا