اطلاعات عمومی اولین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه خزر

 

برنامه

( شهر ترکمن باشی، 12-11 آگوست)

شنبه، 10 آگوست

ورود شرکت کنندگان اولین گردهمایی اقتصادی ( طبق لیستی جداگانه)

یکشنبه، 11 آگوست

9:30 – 8:30 صبحانه در محل اقامت

12 – 10   مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین الملی فناوری های نوین خزر

تذکر: نمایشگاه برای دو روز برگزار می گردد، در 11 و 12 آگوست

14 – 12:30 ناهار در محل اقامت شرکت کنندگان

16:30 – 14:30 دیدار وزیران اقتصاد کشورهای حاشیه خزر (طبق برنامه ای جداگانه)

16:30 – 14:30 دیدار تجار کشورهای حاشیه خزر

17  –  16:30 توافق و پذیرش اسناد نهایی نتایج دیدارها

19 – 17  دیدارهای دوجانبه

21  -19    شام از طرف ترکمنی

ورود شرکت کنندگان اولین گردهمایی اقتصادی خزر (طبق لیستی جداگانه)

دوشنبه، 12 آگوست

 9 –  7:30      صبحانه شرکت کنندگان در محل اقامت

10 –   9         ثبت نام شرکت کنندگان

18:30 -10     کنفرانس بین المللی" دریای خزر: توسعه همکاری اقتصادی بین المللی"

11:30 – 10    جلسه رسمی کنفرانس

بیانیه رئیس جمهور ترکمنستان

بیانیه سران هیات نمایندگان

12- 11:30    استراحت و صرف قهوه

14  – 12       جلسه همگانی کنفرانس

15:30 – 14  ناهار در محل اقامت

18:30 – 16    1- همکاری اقتصادی و تجاری در منطقه خزر

18:30– 16    2- چشم انداز همکاری حمل و نقل در دریای خزر

18:30 – 16    3- پتانسیل انرژی در دریای خزر

18:30 –16      4- توسعه صنعت در منطقه خزر

18:30– 16     5- اقتصاد سبز برای دریای خزر

18:30–16     6- همکاری در زمینه تحقیقات علمی در دریای خزر

21:30 – 19:30 کنسرت گالا و شام از طرف ترکمنی

12-13 آگوست

عزیمت هیات نمایندگان از ترکمنستان (طبق لیست)

 

فرآیند شرکت در اولین همایش اقتصادی خزر

  • خواهشمند است که به ایمیل avaza.2019@gmail.com نامه ای با سربرگ رسمی و به صورت مهر و امضاشده، با ذکر سمت شرکت کننده و جزییات تماس او قید شده باشد، بفرستید.
  • یک کپی رنگی از پاسپورت و عکس پاسپورت ضمیمه نامه نمایید.
  • ایمیل شخصی، تلفن همراه را در نامه قید کنید و نزدیک تاریخ گردهمایی، برای ما کپی بلیط هواپیما خریداری شده را بفرستید. ترجیحاً ورود تان به شهر عشق آباد را دیرتر از 10-9آگوست 2019 برنامه ریزی نکنید و خروج تان را برای13  آگوست 2019  در نظر بگیرید.
  • بعد از این که شما اطلاعات را می فرستید، نزدیک زمان گردهمایی، دعوت نامه سرویس مهاجرت دولتی ترکمنستان به شما ارسال خواهد شد، که برای شما امکان گرفتن ویزا در کنسول گری یا سفارت ترکمنستان را در مزر و هنگام ورود به عشق آباد فراهم می آورد.
  • در فرودگاه یا در مرز شما توسط هیات مسئول کمیته سازماندهی مورد استقبال قرار می گیرید.
  • حمل و نقل داخلی از قبیل خدمات حمل و نقل برای شرکت کننده ها در طی رویداد، رایگان فراهم خواهد شد.
  • هزینه تقریبی پرواز از شهر عشق آباد تا منطقه بالکان (منطقه ملی توریستی آوازه ) و برگشت بالغ بر 160 دلار  خواهد شد.
  • این بلیط، که توسط شرکت کنندگان پرداخت  می شود پس از دریافت نامه ذکر شده(شماره 1) ، توسط کمیته سازماندهی رزرو می شود.
  • همه شرکت کنندگان در هتل های مجلل منطقه ملی توریستی وازهآآآآوازه اقامت داده خواهند شد. همه اتاق ها توسط کمیته سازماندهی رزرو خواهند شد.
  • برای اطلاعات بیشتر:

Azat Satlykuliyev کارمند مرکز اطلاع رسانی CEF ، وزارت امور خارجه ترکمنستان

+993 64 801212

+993 12 445709

+993 12 445656

Email: cef.avaza.2019@gmail.com 

 

دانلود:

فرم قرارداد رزرو غرفه

 

 

منبع : سایت رسمی گردهمایی https://cefavaza2019.gov.tm/

بالا