اطلاعیه

جهت استحضار اعضای محترم اتاق مشترک ایران - ترکمنستان

(تمدید ممنوعیت عبور و مرور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری)

 

بالا