رئیس جمهور ترکمنستان گفت: آماده همکاری با سازمان همکاری شانگهای در زمینه امنیت، انرژی و حمل و نقل هستیم.

 «سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در سخنانی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند به عنوان مهمان افتخاری، آمادگی ترکمنستان را برای همکاری با سازمان همکاری های شانگهای در زمینه امنیتی اعلام کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان خاطرنشان کرد: کشور ما آماده همکاری با سازمان همکاری شانگهای و ایجاد طرح‌های تعاملی چند جانبه و انعطاف‌پذیر در عرصه سیاست، امنیت، اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری و فرهنگی و بشردوستانه است.

رئیس جمهور ترکمنستان تاکید کرد ترکمنستان، سازمان همکاری شانگهای را یکی از مهمترین ارکان ثبات قاره می داند و آمادگی خود را برای برقراری گفت وگوی سیاسی و دیپلماتیک نزدیکتر و اساسی تر با این سازمان اعلام می دارد.

بردی محمداف از جمله زمینه هایی که ترکمنستان و سازمان همکاری شانگهای می توانند در آن همکاری کنند، مبارزه با تروریسم و ​​افراط گرایی، جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و دیگر انواع فعالیت های غیرقانونی را نام برد.

بردی محمداف خاطرنشان کرد: ترکمنستان آماده گسترش جدی مشارکت تجاری و اقتصادی با سازمان است و برای این امر نه تنها فرصت های واقعی، بلکه یک ضرورت عینی نیز وجود دارد.

وجود منابع قدرتمند و پایگاه تولید در کشور ما و مجاورت جغرافیایی، امکانات توسعه یافته و تجربه تعامل در قالب های دوجانبه و چند جانبه که ما طی سالها بدست اورده ایم  امروزه مساعدترین شرایط را برای ایجاد روابط پایدار بلندمدت در حمل و نقل، لجستیک، ارتباطات، انرژی فراهم می کند.

رئیس جمهور ترکمنستان تاکید کرد: ایجاد کریدورهای یکپارچه تجاری و اقتصادی در امتداد خط شرق-غرب، جنوب-شمال می تواند گواه این ادعا باشد.

به گفته وی، ترکمنستان آماده است تا در عمل موضوع تامین قلمرو و زیرساخت های خود را در راستای منافع سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی بین قاره ای و منطقه ای برای تامین کالا و خدمات مورد بحث قرار دهد.

به گفته بردی محمداف، مسیر دریای خزر با توجه به حضور بندر بزرگ و مدرن چند منظوره در شهر ترکمن باشی در سواحل ترکمنستان نقش مهمی را ایفا می کند.

رئیس جمهور ترکمنستان گفت: ما به مصلحت مشارکت سازمان همکاری شانگهای در تشکیل سیستم حمل و نقل و کریدورهای ترانزیتی و لجستیک در امتداد خط چین - آسیای مرکزی، دریای خزر - دریای سیاه ایمان داریم.

رئیس جمهور همچنین ابراز آمادگی کرد که همراه با طرف های ذیربط برای بهبود کارایی کریدور حمل و نقل بار از بنادر روسیه در بالتیک به پایانه های دریایی در خلیج فارس، و اقیانوس هند را فراهم می کند، همکاری کنند.

در همین راستا، رئیس جمهور ترکمنستان پیشنهاد کرد که برنامه ریزی پروژه های مشترک برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی به منظور تامین نیازهای کشورهای  عضو سازمان همکاری شانگهای و چشم انداز ورود به بازارهای خارجی آغاز شود.

بالا