افزایش تولید فرش های دست بافت ترکمنستان

یکی از کارخانه های تولید فرش در استان لباب برنامه های تولید فرش خود را زودتر از موعد آغاز کرده است. از ابتدای سال تاکنون، این کارخانه 7.3 هزار متر مربع فرش و قالیچه تولید کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کارخانه فرش از نظر فیزیکی 13درصد و از نظر پولی 38 درصد حجم تولید را افزایش داده است. در حال حاضر در این شرکت 2300 نفر مشغول به کار هستند که با هدف گسترش تولید، این شرکت شعبه خود را در دهکده Guych Birleshik احداث می کند.

در جلسه روز جمعه کابینه وزیران، رئیس جمهور ترکمنستان خاطرنشان کرد که کار گسترده ای در این کشور آغاز شده است تا به طور کامل تقاضای داخلی فرش های سازگار با محیط زیست را با کیفیت بالا تأمین و آنها را در جهان محبوب کند و پتانسیل صادرات فرش را افزایش دهند.

بالا