افزایش رشد نهادهای اقتصادی در ترکمنستان

تعداد نهاد های اقتصادی جدید به ثبت رسیده در ترکمنستان در بازه زمانی ماه های ژانویه الی مارس 2021 در مقایسه با مدت مشابه آن درسال قبل، رشدی برابر 3/44 را تجربه نموده است. اکثر شرکت های جدید ثبت شده مرتبط با بخش کشاورزی بوده و در حال حاضر تعداد آنها 88 درصد رشد داشته است و در مجموع تعداد شرکت های تولیدی به بیش از 53 درصد افزایش یافته است.
بنا بر اطلاعات کمیته دولتی آمار ترکمنستان، افزایش تولید انواع محصولات در سه ماهه نخست سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته به شرح ذیل بوده است:
پارچه های 1/3 درصد، البسه و محصولات بافتنی 5/2 درصد، لوله های پلاستیکی و پشم شیشه ای 155 درصد، آب معدنی و نوشیدنی بدون الکل 5/20 درصد، محصولات الیافی 2/11 درصد، روغن 35 درصد، تولید انواع شیرینی و شکلات 8 درصد و تولید غلات 1/85 درصد.

بالا