افزایش صادرات چند قلم کالا از ترکمنستان

 

  • در 4 اکتبر از طریق گمرک دیاربکیر استان داش آغوز، محموله دوم طالبی به وین پایتخت اتریش صادر شد. محموله اول در 11 سپتامبر امسال ارسال شد.
  • کیسه های پروپیلن تولیده شده توسط کارآفرینان استان داش آغوز به ازبکستان، روسیه، افغانستان و گرجستان صادر شد. توانایی تولید 100 الی 120 تن از این کیسه ها به طور سالانه وجود دارد. کیسه های پروپیلن توسط گمرک دیاربکیر استان داش آغوز ثبت گردیده اند.
  • طبق گزارش گمرک دمیرلاری عشق آباد، فقط ماه گذشته بیش از 77 تن شوینده توسط شرکت Turkmenberkmetall به ازبکستان ارسال شد. این شوینده ها برای شستوی دستی و ماشینی با نام تجاری GÜNEŞ به کار می روند.
  • در 22 اکتبر ، 6671 جفت کفش با برند Röwşen برای اولین بار از گمرک ماری به روسیه صادر گردید.
بالا