افزایش میزان تولید میوه و سبزیجات در ترکمنستان

 

تولید میوه و سبزیجات در ترکمنستان در بازه زمانی ماه‌های ژانویه الی آوریل سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه آن در سال 2020 به میزان 26.7 درصد رشد داشته است. این شاخص‌ها به واسطه افزایش تعداد گلخانه‌های مربوط به شرکت‌های دولتی و خصوصی به دست آمده است. نرخ رشد تولید سبزیجات در ماه ژانویه سال جاری به میزان 31.9 درصد افزایش یافته و این شاخص در ماه فوریه به 41.7 درصد رسیده است. در همین راستا، تولید میوه در ترکمنستان در بازه زمانی ماه‌های ژانویه تا آوریل سال 2021 به میزان 4.6 درصد و سیب‌زمینی نیز به میزان 0.7 درصد افزایش یافته است.

در ماه مارس سال جاری مجموعه گلخانه‌های جدیدی در تمامی استان‌های کشور به بهره‌برداری رسیدند. این گلخانه‌ها از سوی اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران ترکمنستان احداث و برای تولید سالانه 8 هزار و 750 تن سبزیجات در نظر گرفته شده‌اند. شایان ذکر است با آغاز فعالیت این گلخانه‌ها حدود 400 فرصت شغلی در این کشور ایجاد خواهد شد.

 

بالا