افزایش میزان مبادلات تجاری شرکت‌های عضو اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان در 5 ماهه نخست 2021

در بازه زمانی مذکور میزان گردش مالی شرکت‌های خصوصی خدماتی وابسته به اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان به میزان 3.1 درصد و شرکت‌های ساختمان‌سازی نیز به میزان یک درصد افزایش یافته است. در بازه زمانی ماه‌های ژانویه الی می 2021 میزان تولیدات صنعتی در بخش خصوصی به میزان 6.6 درصد و تولیدات کشاورزی نیز به میزان 26 درصد افزایش داشته است. همچنین در بازه زمانی مذکور تعداد اعضای اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان 7 درصد افزایش یافته و به 26 هزار و 200 مورد رسیده است.

بالا