بر اساس داده های اداره کل گمرک چین تجارت متقابل این کشور با تمام کشورهای آسیای مرکزی در نیمه اول سال جاری میلادی افزایش یافته است.

اداره گل گمرک چین داده‌های مربوط به تجارت متقابل این کشور با کشورهای آسیای مرکزی را منتشر کرد.

بر اساس این داده‌ها، ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که طی این مدت تراز تجاری‌ مثبتی با چین داشته است.

در مجموع، چین ظرف این زمان به آسیای مرکزی به مبلغ حدود 26.4 میلیاد دلار کالا صادر کرده است. این در حالی است که مجموع واردات این کشور از آسیای مرکزی تقریبا 13.5 میلیارد دلار بوده که عمدتا با واردات نفت و گاز طبیعی مرتبط است.

بنابر داده‌های اداره کل گمرک چین، تجارت با ترکمنستان با 12.3 درصد افزایش به 5.55 میلیارد دلار رسیده است. از این میان 476 میلیون دلار مربوط به صادرات محصولات چینی و 5.076 میلیارد دلار مابقی با واردات کالای ترکمنی (5.058 میلیارد دلار از حساب دریافت گاز طبیعی) مرتبط بوده است.

داده‌های اداره کل گمرک چین افزایش شدید تجارت این کشور با سایر کشورهای آسیای مرکزی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 2022 را نیز نشان می‌دهد.

از جمله، تجارت چین با ازبکستان طی این مدت با افزایش 26.8 درصدی به 6.1 میلیارد دلار رسیده است. صادرات محصولات چینی به ازبکستان حدود 5.46 میلیارد دلار و واردات کالاهای ازبکی به این کشور حدود 629 میلیون دلار بوده است.

 تجارت با قزاقستان نیز با افزایش 26.8 درصدی به 18.25 میلیارد دلار رسیده است که 10.63 میلیارد دلار از آن مربوط به عرضه محصولات چینی به این کشور و مابقی (7.62 میلیارد دلار) با واردات محصولات قزاقی به چین مرتبط بوده است.

تجارت متقابل قرقیزستان با چین رشد 27.6 درصدی داشته و 7.92 میلیارد دلار برآورده شده است. از این میان 7.89 میلیارد دلار مربوط به صادرات چین به این کشور و 26 میلیون دلار به واردات محصولات قرقیزی به چین مربوط بوده است.

گردش مالی چین با تاجیکستان طی این مدت با رشد 84.7 درصدی 2.11 میلیارد دلار را تشکیل داده است که 1.96 میلیارد دلار از آن مربوط به صادرات محصولات چینی به این کشور و 152 میلیون دلار مابقی با عرضه محصولات تاجیکی به «پکن» مرتبط است.

بالا