صادرات محصولات ترکمنی به بلژیک در 2 ماهه اول سال جاری میلادی 2.33 میلیون یورو برآورد شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 15.8 برابر بیشتر است.

صادرات محصولات ترکمنستان به بلژیک در ماه‌های ژانویه – فوریه امسال در قیاس با زمان مشابه سال 2022 به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش بخش آمار اتحادیه اروپا، طی این مدت حجم نقدی صادرات محصولات ترکمنی به بلژیک 2.33 میلیون یورو بوده که نسبت به ماه‌های ژانویه – فوریه سال گذشته (146 میلیون دلار) 15.8 برابر بیشتر شده است. حجم کلی مبادلات تجاری ترکمنستان و بلژیک ظرف این دو ماه بیش از 6.96 میلیون یورو را تشکیل داده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته (3.07 میلیون دلار) بیش از 2 برابر افزایش داشته است. با توجه به آمار فوق می‌توان گفت که ترکمنستان همچنان به طور فعال به توسعه فرصت‌های صادراتی و روابط تجاری خود با سایر کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا ادامه می‌دهد.

بالا