افزایش  6.1 درصدی مجموع تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در 5 ماهه گذشته

مجموع تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در 5 ماهه گذشته به میزان 6.1 درصد افزایش یافته است. میزان مبادلات کالاها در خرده‌فروشی نیز در مقایسه با سال گذشته در مدت زمان مذکور 17.5 درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در بازه زمانی مذکور، برنامه بخش درآمد بودجه‌ای دولت به میزان 120.4 درصد و بخش هزینه بودجه‌ای آن به میزان 92.2 درصد اجرایی شده است.

بالا