امضای توافق نامه همکاری بین کشورهای آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان در حوزه های مختلف

آذربایجان ، افغانستان و ترکمنستان یک نقشه راه برای گسترش همکاری ها در زمینه هایی مانند تجارت و سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل و تدارکات، فن آوری های ارتباط از راه دور، گمرک و مرزها امضا کردند.

این توافق در جلسه ویدیو کنفرانس کارگروه متشکل از نمایندگان ساختارهای ذیربط دولتی، معاون نخست وزیر آذربایجان، سرپرست بانک مرکزی افغانستان و معاون نخست وزیر ترکمنستان امضا شد.

بالا