امضا اسناد همکاری بین ترکمنستان و ایتالیا

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان در چارچوب سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به ایتالیا، همایش تجاری ترکمنستان و ایتالیا با حضور نمایندگان محافل تجاری دو کشور ، مقامات و کارشناسان وزارت خانه ها و ادارات ، صنایع صادرات محور و کارآفرینان بخش خصوصی درشهر میلان برگزار گردید.

12تفاهم نامه در زمینه انرژی، حمل و نقل ، صنعت نساجی، و همچنین در زمینه های بانکی، آموزش سلامت و پزشکی بین دو کشور امضا شد.

همچنین 11 قرارداد توسط کارآفرینان ترکمنی با شرکت های مختلف ایتالیایی برای تامین تجهیزات و خطوط فرآوری برای صنایع جایگزین واردات منعقد شد.

بالا