تجارت بین ترکمنستان و ایران با ورود کامیون های ایرانی از طریق پایانه مرزی سرخس از اول ژوئن 2022رونق خواهدگرفت.

تجارت بین ترکمنستان و ایران از طریق پایانه مرزی سرخس از اول ژوئن 2022 از سر گرفته می‌شود.

به منظور استفاده موثر از کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی ترکمنستان و افزایش حجم حمل‌ونقل بین‌المللی، از اول ژوئن 2022، خودروهای خارجی به همراه رانندگان مجاز به تردد از مرز سرخس – فاریاب - سرخس هستند.

از این پس ترکمنستان به کامیون‌های ایرانی اجازه عبور از خاک خود تا ازبکستان را می‌دهد. پیش از این، کامیون‌های ایرانی و در زمان شیوع کرونا می‌توانستند از طریق «اینچه برون» وارد خاک ترکمنستان شوند و از آنجا کالاها با خودروهای ترکمنستانی برای انتقال به مقصد بارگیری می‌شد.

از ماه آینده کامیون‌های ایران و رانندگان آنها با رعایت الزامات لازم می‌توانند از خاک ترکمنستان تردد کنند.

خاطر نشان می‌شود که پایانه مرزی سرخس در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران و در مرز مشترک با ترکمنستان قرار دارد.

بالا