رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ناحیه گنبد کاووس گفت: میزان موجودی فرآورده در باک کامیون‌‌‌هایی که امکان تردد از پایانه‌‌‌های مرزی استان گلستان و به‌ویژه مرز اینچه‌‌‌برون را دارند با دستگاه‌های الکترونیک‌سنجیده می‌شود.

هادی قزلسفلی در نشستی خبری که در محل گمرک اینچه‌‌‌برون برگزار شد، اظهار کرد: کامیون‌‌‌ها با مقاصدی که انتخاب می‌کنند حق حمل مقداری سوخت را دارند و با توجه به اینکه خارج از مرز ایران سوخت قیمت بالایی دارد از این رو ما‌به‌التفاوت سوختی که در آن طرف مصرف می‌کنند از آنها دریافت می‌شود. وی افزود: این ما‌به‌التفاوت که با دستگاه‌های الکترونیک محاسبه و دریافت می‌شود برای پیشگیری از قاچاق سوخت یا فروش سوخت در آن طرف مرزهاست. رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی ناحیه گنبد کاووس اظهار کرد: طبق قانون و دستور العمل‌‌‌های ابلاغی شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی در استان‌‌‌های مرزی باید نسبت به ایجاد جایگاه کنترل سوخت در باک خودروهای ترانزیتی اقدام و مبلغ سوخت موجود در باک خودروهای خارجی عبوری از مرز کشور را اخذ کنند.

وی ادامه داد: استقرار در نقطه صفر مرزی و اطلاع از قیمت فرآورده در نخستین جایگاه کشور همسایه (ترکمنستان) و بررسی و مصوب کردن نرخ پیشنهادی فروش فرآورده‌‌‌های نفتی (کنترل باک) در نقطه صفر مرزی به صورت یک‌ماهه از مهم‌ترین اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گلستان است.

 

بالا