اولویت های همکاری ترکمنستان و افغانستان در حوزه حمل و نقل

مقامات آژانس دولتی «ترکمن دمیر یولاری» (راه آهن ترکمن)، شرکت «دمیر یولاری» (راه آهن) و اداره راه آهن تحت نظارت وزارت حمل‌ونقل افغانستان نشست ویدیویی برگزار کردند.

دستور کار این جلسه بر اجرای پروژه های احداث خطوط ریلی «اکینا- اندخوی» و «تورغوندی- هرات» بود.

طی این گفتگو، شرط اصلی ثبات سیاسی در افغانستان، احیای اقتصاد آن، ادغام موفقیت آمیز در سیستم روابط اقتصادی منطقه ای و جهانی اجرای پروژه های مشترک زیرساختی در مناطق استراتژیک از جمله حمل و نقل است.

با تبادل نظر، مشارکت کنندگان این ویدئو کنفرانس خاطرنشان کردند: این پروژه با دستور رئیس جمهور ترکمنستان با هدف گسترش زیرساخت های حمل و نقل و ارائه خدمات یکپارچه لجستیکی به شرکای کشور همسایه تهیه شده است.

طرفین در مورد نیاز به مسیرهای ریلی در آكینا- اندخوی و تورغوندی- هرات صحبت كردند، ایشان ابراز عقیده داشتند كه با پیوستن به مسیرهای جدید لجستیكی، نقش آنها به عنوان مسیرهای حمل و نقل بین المللی افزایش می یابد و همچنین به لزوم تشدید فعالیت ها در این راستا اشاره کردند.

در این جلسه تبادل نظر در مورد بهینه سازی جریان حمل و نقل باری و ریلی، توسعه کریدور بین‌المللی حمل‌ونقلی موسوم به «Lapis Lazuli» صورت گرفت.

پیرامون این موضوع، شرکت کنندگان در این نشست بر اهمیت کریدور بین قاره ای افغانستان-ترکمنستان-جمهوری آذربایجان-گرجستان-ترکیه تأکید کردند که استفاده مؤثر از آن به گسترش مناسبات تولیدی در یک فضای وسیع ژئو-اقتصادی کمک خواهد کرد.

بالا