بازبینی عملیات ارز خارجی توسط ترکمنستان

رئیس جمهور ترکمنستان، در جلسه ویدئویی کابینه وزیران ترکمنستان در روز جمعه، دستور هماهنگی جلسه ای پیرامون بحث و گفتگو درباره اوضاع موجود در اقتصاد جهان را  به معاون نخست وزیر و رئیس بانک مرکزی داد.

رئیس دولت خاطرنشان كرد: لازم است تا  زمان تجدید نظر در ترتیب فعلی معاملات ارزی، پیش نویس قطعنامه دولت تهیه شود. در حال حاضر، کلیه درآمدهای ارزی خارجی شرکت ها، سازمان ها و بنگاه های خصوصی صادر کننده محصولات باید به صندوق ثبات دولت منتقل شود. غرامت این وجوه باید به پول ملی پرداخت شود.

رئیس دولت دستور داد کمیسیونی برای خرید کالاهای لازم مانند داروها و تجهیزات ساختمانی ایجاد کند و مشخص کرد که وظیفه اصلی آن در نظر گرفتن تبدیل وجوه بنگاه ها و سازمان های داخلی به ارز خارجی می باشد.

قربان قلی بردی محمداف همچنین قطعنامه ای برای تهیه پیش نویس بودجه دولت برای سال 2021 امضا کرد. رئیس جمهور ترکمنستان خاطر نشان کرد در تهیه بودجه دولت باید به مسائل اجتماعی، افزایش دستمزدها و افزایش هزینه های آموزش و مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای شود.

 

بالا