استاندار خراسان شمالی با اشاره به مسافت نزدیک خراسان شمالی با استان آخال ترکمنستان، گفت: بازگشایی گذر مرزی بین این دو استان باعث کاهش هزینه‌های تجارت بین دو کشور می‌شود.

کشور ترکمنستان به عنوان کشوری دارای اشتراکات فرهنگی بسیار با ایران است که امیدواریم این نشست زمینه همکاری بیشتری را با خراسان شمالی فراهم کند.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: بخش تجاری دو طرف با اجرای تفاهم نامه امضا شده فیمابین دو کشور نقش مهمی در گسترش روابط دو کشور ایران و ارکمنستان بویژه گسترش، روابط تجاری خراسان شمالی با طرف ترکمنی دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به میزان مسافت طی شده یک محصول از تولید کننده تا مصرف کننده و اثر آن در قیمت تمام شده، بازگشایی گذر مرزی در خراسان شمالی و کاهش مسافت تبادل تولیدات و محصولات خراسان شمالی و ترکمنستان به ویژه استان آخال به کمتر از ۳۰ کیلومتر نسبت به دیگر گذرهای مرزی موجود، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولیدات تجار ایرانی و ترکمنی دارد که این موضوع نیز یکی از درخواست‌های مردم و تجار استان نیز می‌باشد.

حسین نژاد گفت: وجود منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بجنورد، صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، آلومینای جاجرم و فولاد هم می‌تواند دامنه همکاری‌های بیشتری را با ترکمنستان بویژه استان آخال فراهم آورد.

بالا