بافت فرش در ابعاد بزرگ در استان لباپ

 

به گزارش" بیزینس " شرکت فرش بافی واقع در شهرستان خلچ استان لباپ ترکمنستان ، یک فرش بزرگ در اندازه 215 متر مربع تولید کرده است.

 80 بافنده زن برای بافتن فرش حدود 800 کیلوگرم نخ استفاده کردند.

در سال های اخیر ، شرکت فرش Halach ، که در سال 1986 راه اندازی شد ، کارگاه های جدیدی را راه اندازی کرده است که 200 نفر را به کار می گیرد. در حال حاضر در کارخانه فرش بیش از 2.2 هزار نفر اشتغال دارند. فرش های شرکت با سایز 30-40 مترمربع تقاضای زیادی دارند.

تولید فرش و قالیچه در شرکت فرش خلچ برای اولین بار در سال گذشته از 9.1 هزار مترمربع فراتر رفته است.

این شرکت همچنین بر اساس سفارش ، فرش های بزرگ به ابعاد 70 تا 180 مترمربع بافته است.

به منظور افزایش تولید محصولات پروفروش ، این شرکت به دنبال افتتاح شعبی در مناطق روستایی است. 230 بافنده فرش از طریق کار در منزل با این شرکت همکاری می کنند.

بالا