«بانک بازسازی و توسعه اروپا» حجم سرمایه‌گذاری در ترکمنستان را اعلام کرد.

نماینده «بانک بازسازی و توسعه اروپا» EBRD اعلام کرد از زمان شروع عملیات این بانک در ترکمنستان، 272 میلیون یورو در خلال 70 پروژه در سراسر کشور سرمایه گذاری شده است.
به طور مشخص این سرمایه گذاری ها، کسب و کار بیش از 200 سازمان کوچک و متوسط را تسهیل کرده است. در آینده نیز این بانک وامی را به شرکت تولیدی مواد ساختمانی اعطا خواهد کرد.

نماینده «بانک بازسازی و توسعه اروپا» همچنین اعلام کرد پشتیبانی از توسعه بخش خصوصی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق بانکهای محلی) ادامه خواهد داد. تمرکز این برنامه ها، برروی وام های اعطایی به بخش های فراوری و توزیع غذایی، لجستیک، خدمات حمل و نقل، بسته بندی، لوازم منزل و تجهیزات بیمارستانی خواهد بود.

بالا