EBRD مبلغ 21 میلیارد یورو برای مقابله با بیماری همه گیر ارائه خواهد کرد

بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، در نظر دارد تمام فعالیت های خود را در کمک به 38 کشور که در آن سرمایه گذاری می کند، برای مقابله با تأثیر اقتصادی بحران ناشی از بیماری همه گیرکرونا، متمرکز کند.

این بانک در بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه افزود: بانک آماده ارائه 21 میلیارد یورو (22.6 میلیارد دلار) برای تأمین اعتبار در دوره 2020-2021 است.

رئیس EBRD، سوما چاکرابارتی ، COVID-19 را یک چالش بی سابقه برای جهان و مناطق EBRD توصیف کرد.

چاکرابارتی گفت: "بحران اکنون بسیار همه گیر شده است. این امر حاکی از آن است که در عمل، انتظار می رود که همه فعالیت های این بانک طی یک یا دو سال آینده در پاسخ به بحران نقش داشته باشد."

بانک در حال سازگاری و مقیاس بندی ابزارهای موجود و ایجاد طرح های جدید برای تأمین بودجه و پشتیبانی برای کمک به جلوگیری از تهدید فوری این ویروس است.

رکن اصلی بسته EBRD، برنامه ای برای تأمین بودجه برای نیازهای کوتاه مدت نقدینگی و سرمایه در گردش مشتریان است.

بانک EBRD که در سال 1991 تأسیس شد، مقر آن در لندن است و متعلق به 69 کشور و دو نهاد اتحادیه اروپا است.

بالا