برداشت اولین محصول موز در استان داش آغوز

 

به گزارش "بیزینس"،مزرعه وابسته به مجتمع رفاهی-تفریحی داش آغوز امسال برای اولین بار محصول موز را در گلخانه خود برداشت کرد. متخصصان این مزرعه، واقع در استان داش آغوز در شمال ترکمنستان ، در حال حاضر موز را از چندین ده درخت برداشت می کنند.

Sahet Sapargeldiyev اظهار داشت: رشد موز نیاز به مراقبت منظم دارد و افزود: آنها در دفعه اول موفق به برداشت محصول شده اند.

وی گفت: "با توجه به اینکه درخت موز در کشورهای گرم رشد می کند ، مراقبت از آن گرمای زیادی می طلبد. بنابراین ، مراقبت از آن آسان نیست. در آینده قصد داریم تعداد درختان را افزایش دهیم. ما هم تجربه و هم فرصت برای آن داریم. "

این مجتمع 4.5 هکتار زمین را در بر می گیرد. همچنین 12 هکتار زمین که متعلق به مجتمع است نیز درختکاری شده است. این مجتمع همچنین قصد دارد 15 هکتار دیگر زمین برای پرورش سبزیجات و میوه ها توسعه دهد.

مجتمع رفاهی-تفریحی داش آغوز که در 12 کیلومتری شهر با همین نام واقع شده است ، از سال 2014 فعالیت می کند.

بالا