برداشت بیش از 207 هزار تن پنبه در استان آخال

 

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، دستاورد مهمی توسط کشاورزان استان آخال به دست آمده است. کشاورزان این استان اولین کسانی در کشور بودند که به فرمان دولتی برداشت پنبه خام عمل نمودند و بیش از 207 هزار تن "طلای سفید" تحویل دادند.

به مناسبت این موفقیت کشاورزان جشنی با حضور مسئولین استان و کشاورزان برگزار گردید.

بالا