برداشت بیش از 230 هزار تن پنبه در استان داش آغوز ترکمنستان

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان ، استان داش آغوز از اجرای موفق تعهدات قراردادی خود برای تولید پنبه خام خبر داده است.

بیش از 230 هزار تن "طلای سفید" از 140 هزار هکتار در این استان برداشت شده است.

در جشنی که به این مناسبت برگزار شد پیام تبریک رئیس جمهور ترکمنستان برای کشاورزان قرائت شد.

بالا