برداشت پیش از 5000 تن پنبه در استان بالکان

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، تولید کنندگان پنبه در استان بالکان از انجام تعهدات قرارداد خود برای تولید پنبه خام خبر دادند. آن ها بیش از 5 هزار تن "طلای سفید" برداشت نمودند.

جشنی به این مناسب درحضور مقامات استان و کشاورزان برگزار گردید و پیام رئیس جمهور قرائت شد.

بخش اصلی مزارع استان بالکان که از آب های رودخانه قره قوم آبیاری می شوند در شهرستان های سردار و برکت واقع شده اند.

 

بالا