رئیس جمهور ترکمنستان تصریح کرد که در سیاست خارجی این کشور، ترکیه نقش پر رنگ‌تری دارد.

سردار بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان طی سخنانی در نشست کابینه دولت که نمایندگان دیپلماتیک این کشور در خارج نیز در آن حضور یافتند، گفت ترکیه در سیاست خارجی ترکمنستان نقش پر رنگ‌تری دارد.

به گزارش روزنامه «ترکمنستان»، وی افزود: روابط دوستانه ما با ترکیه هر سال در حال توسعه و گسترش است. ما همکاری‌های استراتژیک دوجانبه خود را در همه زمینه‌ها توسعه خواهیم داد.

بردی‌محمداف با اشاره به اینکه روابط ترکمنستان و سازمان کشورهای ترک به طور موثر توسعه یافته است، گفت: کشور ما از نوامبر سال گذشته در سطح ناظر در این سازمان مشارکت دارد. انجام فعالیت‌های لازم برای برگزاری رویدادهای مختلف این سازمان از جمله نشست‌های سطح بالا در ترکمنستان حائز اهمیت است.

بالا